Húsasmíði

Húsasmíði - ný námskrá

Atvinnuheitið húsasmiður er lögverndað starfsheiti og húsasmíði er löggild iðngrein.Nám á húsasmiðabraut er 240 eininga iðnnám sem lýkur með burtfararprófi á 3. þrepi. Námið undirbýr nemendur undir starf húsasmiða. Í starfi þeirra felst meðal annars að byggja hús og húshluta, sinna viðhaldi bygginga, velja vinnuaðferðir, efni og verfæri og fara eftir kröfum um öryggismál. Í starfi sínu sýna þeir sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og eru meðvitaðir um vandað handverk. Að fengnu prófskírteini sem vottar útskrift af viðkomandi námsbraut og vottorði um að starfsþjálfun sé lokið getur nemandi sótt um að taka sveinspróf sem leiðir til útgáfu sveinsbréfs.​

Inntökuskilyrði:
Til að hefja nám á brautinni þurfa nemendur að hafa lokið grunnskóla með C eða betri einkunn í ensku, íslensku og stærðfræði. Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í ensku, íslensku og stærðfræði þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða að hafa lokið fyrsta þreps áfanga í þessum greinum. 

BÓKLEGUR KJARNI 27 ein       
Námsgrein Skammstöfun         1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Danska DANS  2BF05           
Enska ENSK 2DM05          5  
Skyndihjálp SKYN 2EÁ01          
Íslenska ÍSLE 2BR05           5  
Íþróttir ÍÞRÓ 1AL01 1LH01 4 fein*    4    
Stærðfræði STÆR  2RÚ05         5  
Einingafjöldi 27         6 21 0
BUNDIÐ PAKKAVAL 15 ein            
Námsgrein Skammstöfun         1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Byggingatækni BYGG

2ST05

        5  
Efnisfræði EFRÆ 1EF05       5    
Framkvæmdir og vinnuvernd FRVV 1FB05          
Gluggar og útihyrðir GLÚT 2HH08         8  
Grunnteikning GRTE 1FF05 1FÚ05     10     
Húsasmíði HÚSA 3HU09 3ÞÚ09         18
Húsaviðgerðir og breytingar HÚSV 3HU05           5
Inniklæðningar INNK 2HH05         5  
Innréttingar INRE 2HH08         8  
Lokaverkefni LOKA 3HU08           8
Starfsþjálfun STAÞ 3HU30           30
Teikning TEIK 2HH05 2HS05 3HU05     10 5
Tréstigar TRST 3HH05           5
Trésmíði TRÉS 1HV08 1VT08 1VÁ05   21    
Vinnustaðanám VINS 2HS30 SVA30       60  
Áætlanir og gæðastjórnun ÁÆST 3SA05           5
Einingafjöldi 80         41 96 76
Einingar á 1. þrepi 19%.   
Einingar á 2. þrepi 49%.   
Einingar á 3. þrepi 32%.   


*ÍÞRÓ1AL01/ÍÞRÓ1HH01/ÍÞRÓ1SÉ01