Starfsbraut - 140 ein.

Móðurmál
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
Íslenska
ÍSL
1S3
2S3
3S2
4S2
5S2
6S2
7S2
8S2
18
Tungumál.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
Enska
ENS
1S2
2S2
3S2
4S2
5S1
6S1
7S1
8S1
12 
Samfélagsgr.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
Lífsleikni og samfélag
LKN

1S3

2S3

3S2

 

 

 

 

 

8

Samfélagsfræði
SAM
1S2
2S2
3s2
 
 
 
 
 
6
Stærðfræði
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
Stærðfræði og bókfærsla
STÆ

1S2

2S2

3S2

4S2

5S2

6S2

7S2

8S2

16

Náttúrufr.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Náttúrufræði
NÁT
1S1
2S1
 
 
 
 
 
 
2
Heilbrigðisfr
HEI
1S1
2S1
 
 
 
 
 
 
2
Tölvufræði
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
Tölvufræði
TÖL
1S1
2S1
3S1
4S1
5S1
6S1
7S1
8S1
8
List og verkl. gr.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
Val í list- og verkl. greinum*
Val
1S4
2S4
3S4
4S4
5S2
6S2
 
 
20
Íþróttir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
Íþróttir og sund
ÍÞR
1S1
2S1
3S1
4S1
5S1
6S1
7S1
8S1
8
Skyndihjálp og endurlífgun
SKY

1S2

 

 

 

 

 

 

 

2

Sérgr. brautar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38
Starfsfræðsla - bókleg fræðsla
STB

1S2

2S2

3S2

 

 

 

 

 

6

Starfsnám á vinnustað.
STV
1S3
2S3
3S3
4S3
5S5
6S5
7S5
8S5
32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alls
140 ein.

Nemendur sem lokið hafa grunnskólanámi eiga rétt á að hefja nám í framhaldsskóla samkvæmt lögum um framhaldsskóla. Starfsbrautir framhaldsskóla eru ætlaðar fötluðum nemendum sbr. 19.gr. laga nr. 80 / 1996 um framhaldsskóla, með vísun til 2.gr. laga nr. 59 / 1992, um málefni fatlaðra.


Mikilvægt er að veita fötluðum nemendum kennslu og stuðning sem þeir þurfa á að halda og tök eru á að veita, sjá nánar í reglugerð um kennslu þessara nemenda í framhaldsskólum nr. 372 / 1998. Það er ýmist gert með því að bjóða uppá nám á starfsbraut eða veita þeim einstaklingsstuðning á námsbrautum framhaldsskólans.


Nám og kennsla á starfsbraut er einkum ætluð:


*fötluðum nemendum, sbr. 2. gr. laga nr. 59 / 1992 um málefni fatlaðra, sem hafa verið í sérdeild eða sérskólum og / eða fengið námsmat skv. 48. gr. laga um grunnskóla nr. 66 / 1995 og hafa ekki forsendur til að stunda nám á öðrum námsbrautum skólans.


*þroskaheftum og fjölfötluðum nemendum sem hafa fengið námsmat samkvæmt 48.gr.laga um grunnskóla nr. 66 / 1965.


Markmið námsins:


Nemandi:

* fái einstaklingsmiðuð námstækifæri
* auki sjálfstraust sitt, sjálfstæði og samskiptahæfni til daglegra athafna
* auki möguleika sína til áframhaldandi náms við hæfi
* fái þjálfun og reynslu sem nýtist honum í daglegu lífi og tómstundum
* fái tækifæri til að stunda nám með ófötluðum nemendum eins og kostur er
* fái tækifæri til að tengja saman nám og starfsþjálfun - í skóla og á vinnustað og öðlist vinnufærni eftir því sem kostur er
* fái tækifæri til þátttöku á vinnumarkaði að loknu námi


Helstu námsþættir eru m.a.:


* íslenska, stærðfræði og enska
* samfélagsgreinar, lífsleikni og samfélagsfræði með áherslu á íslenskt samfélag
* list og verkgreinar s.s. heimilisfræði, handmennt, leiklist, málmsmíði, myndmennt, skyndihjálp, tölvunotkun og trésmíði
* starfsnám í skóla og á vinnustað
* námsgreinar að vali skóla og nemanda