LKN 103

 

Undanfari: Enginn

 

Markmið:

      Að nemendur

  ►þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum, í umræðum, í einstaklings- hópa- og  paravinnu þar sem þeir takast á við ýmsar vangaveltur, spurningar og lausn vandamála. 

  ►efli almennan þroska sinn, samkennd, víðsýni, ábyrgð og sjálfstæði. 

  ►öðlist meiri færni til að geta átt auðug og gefandi samskipti við einstaklinga, óháð kyni, kynferði, þjóðerni, trú og líkamlegu sem og andlegu atgervi. 

  ►fái aðstoð og leiðsögn í að glöggva sig betur á námsleiðum skólans, hann átti sig á til hvers þær leiða og geri sér betur grein fyrir kröfum hugsanlegra viðtökuskóla eða atvinnulífs. 

  ►þekki og tileinki sér árangursríkar námsaðferðir.  Í áfanganum mun nemandinn einnig fá kynningu á skólastarfinu og félagslífi nemenda og kynnast hlutverki umsjónarkennarans.

 

Námslýsing:

Markmið áfangans eru tvíþætt.  Annars vegar að aðstoða nemandann í að glöggva sig betur á námsleiðum skólans, hann átti sig á til hvers þær leiða og geri sér betur grein fyrir kröfum hugsanlegra viðtökuskóla eða atvinnulífs.  Í áfanganum mun nemandinn einnig fá kynningu á skólastarfinu og félagslífi nemenda og kynnast umsjónarkennara sínum og hlutverki hans.  Hins vegar verður lögð áhersla á að styrkja samkennd nemenda og að efla tjáningarhæfni þeirra og sjálfstraust þannig að þeir geti sett fram eigin skoðanir og kenningar um margvísleg málefni  og rökrætt þær sín á milli.  Nemendur geta þannig valið mismunandi verkefni sem tengjast þema áfangans og kynnt verkefnin fyrir samnemendum sínum með margvíslegum aðferðum við miðlun upplýsinga.  Þannig er ekki gert ráð fyrir að allir nemendur séu að fást við sömu viðfangsefni.

 

Að áfanganum geta komið ýmsir aðilar eins og umsjónarkennari nemandans, námsráðgjafi skólans, bókasafnsfræðingur skólans, nemendur skólans í tengslum við jafningjafræðsluna og félagslíf skólans, aðilar utan skólans o.s.frv.  Æskilegt er þó að einn kennari hafi yfirumsjón með áfanganum og sjái um skipulag hans.

 

Athugasemd

  Kjarni á öllum brautum