EÐLI3SB05

Eðlisfræði - varmafræði, hringhreyfing, sveifluhreyfing og bylgjur

Áfangalýsing:

Í þessum áfanga er farið yfir grunnatriði í tengslum við varmafræði, hreyfingu hluta í fleti, hringhreyfingu.  Þyngdarlögmálið, sveiflu- og bylgjuhreyfingar og bylgjur í fleti. Nemendur vinna bæði sjálfstætt og í hópum og lögð er áhersla á sjálfstæði og ábyrgð nemandans á eigin námsframvindu.

 

Forkröfur: EÐLI2AF05

 

Markmið:

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • eðlisvarma, varmarýmd og fasaskiptum.
 • hreyfingu og hröðun hluta í fleti.
 • hringhreyfingu hluta.
 • þyngdarlögmálinu og áhrifum þess á hreyfingu reikistjarna.
 • einföldum sveifluhreyfingum.
 • hljóðbylgjum og Dopplerhrifum.
 • bylgjum í fleti, hljóðbylgjum og ljósi.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • vinna með tölur og vigra í eðlisfræði.
 • reikna út varmaskipti.
 • reikna hreyfingu hluta í fleti, t.d. skáköst.
 • reikna miðsóknarhröðun hluta í hringhreyfingu.
 • reikna hreyfingu reikistjarna og gervihnatta.
 • reikna bylgjulengd, tíðni og hraða bylgna.
 • reikna út Dopplerhrif hljóðbylgna.
 • beita lögmálum og jöfnum við að leysa verkefni af ýmsu tagi.
 • útbúa og framkvæma verklegar æfingar af nákvæmni og meta niðurstöður mælinga.
 • vinna skýrslur úr verklegum æfingum og setja fram niðurstöður á skýran hátt.

 Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • meta hvort niðurstöður mælinga og útreikninga séu raunhæfar.
 • draga ályktanir út frá niðurstöðum verklegra æfinga og miðla þeim til annarra.
 • tengja eðlisfræði við raunveruleg viðfangsefni og gera sér grein fyrir notagildi hennar.
 • skýra fyrir öðrum og ræða um þau eðlisfræðilegu fyrirbæri sem hann hefur kynnst.
 • beita gagnrýninni og skapandi hugsun við lausn verkefna úr námsefninu.
 • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu. 

 

Áfangakeðja í raungreinum