Verðskrá

Mötuneyti

Matarkort fyrir aðra nemendur en vistarbúa kosta á haustönn 2024:

  • Annarkort kr. 106.400
    • 20. ágúst - 13. desember.
    • Ekki er matur 17., 18., 21. og 22. október vegna langrar helgi.
  • Hægt er að skipta greiðslu í fjóra hluta.
  • Tíu máltíða kort kr. 14.000
  • Stök máltíð kr. 1.540

 * Mötuneytisverð er endurskoðað fyrir hvert skólaár með tilliti til vísitölubreytinga