EFNA3ÓL05

Ólífræn efnafræði

Áfangalýsing:

Helstu viðfangsefni eru:  Auðleyst og torleyst sölt, sýrur og basar, jafnvægi í sýru- og basalausnum, pH og hlutleysing, stuðpúðalausnir, títrun.  Lögð er áhersla á að kynna nemendum eðli og eiginleika mikilvægra frumefna og efnasambanda, framleiðslu þeirra og notagildi.  Lögð er mikil áhersla á tilraunir og skal í sérhverju tilfelli skila fullgerðri skýrslu.

 

Forkröfur: EFNA3EJ05

 

Markmið:

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • efnafræði sýra og basa.
 • jafnvægi hjá daufum sýrum og bösum.
 • eiginleikum og notagildi stuðpúða.
 • myndun salta og leysnimargfeldi.
 • efnisfræði málma og málmleysingja.
 • lotubundnir eiginleikar.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • reikna pH gildi lausna.
 • beita útreikningum er tengjast sýrum og bösum til að finna styrk og jafnvægispunkt.
 • reikna leysnimargfeldi.
 • útskýra lotubundna eiginleika frumefna.

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • auka skilning sinn á efnafræðilegum viðfangsefnum og samtengingu þeirra við aðrar fræðigreinar.
 • geta reiknað út pH í lausn með sýru-basa hvarfi.
 • finna mettunarmörk tiltekinna efnasambanda í lausn.
 • skilja notagildi efnafræði til að hafa áhrif á ýmis atriði í umhverfinu til góðs og ills.
 • takast á við frekara nám á sviði ólífrænnar efnafræði, verkfræði.

 

Áfangakeðja í raungreinum