FÉLV1IF05

Inngangur að félagsvísindum

Áfangalýsing:

Markmið áfangans er að gefa yfirlit yfir viðfangsefni félagsvísinda og þeirra fræðigreina sem falla undir þau. Í áfanganum verða tekin fyrir valin viðfangsefni úr félagsfræði, fjölmiðlafræði, sálfræði, mannfræði og stjórnmálafræði. Lögð verður áhersla á víxlverkun samfélags og einstaklinga.

 

Forkröfur: Engar

 

Markmið:

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • mikilvægustu félagslegu festum samfélagsins og tilgangi þeirra.
 • hlutverki menningar í þróunarsögu mannsins.
 • mikilvægi fjölmiðla og áhrifa þeirra.
 • helstu þáttum íslenska stjórnkerfisins.
 • því hvernig hegðun lífvera mótast með lögmálum atferlisstefnu.
 • viðfangsefnum félagsvísinda.

Nemandi skal hafa öðlast leikni i að:

 • greina hlutverk fjölskyldunnar, skólans og annarra helstu stofnana íslensks samfélags.
 • greina helstu innviði íslenskrar stjórnsýslu, störf alþingis og sveitarstjórna.
 • flytja munnlega kynningu og skrifa ritgerð um valið viðfangsefni áfangans.

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skoða samfélag og menningu út frá þeim sjónarhornum félagsvísinda sem fjallað er um í áfanganum.
 • geta sett sig í spor annarra og nýta til þess hugtök úr félagsvísindum.
 • afla sér upplýsinga í félagsvísindum, meta þær og hagnýta.
 • greina valið fjölmiðlaefni með tilliti til markhópa og málefna.
 • vera betur meðvitaður um ýmsa samfélagslega þætti sem hafa áhrif á velferð fólks.
 • meta málefni líðandi stundar á gagnrýninn hátt.

 

Áfangakeðja í félagsgreinum