STÆR3TD05

Stærðfræði - tvinntölur og diffurjöfnur

Áfangalýsing

Helstu efnisþættir eru breiðbogaföll, bogalengd, rúmmál og yfirborðsmál í rétthyrndu hnitakerfi, varpanir, hliðrun, speglun, stríkkun, margföldun um punkt, snúningur, pólhnitakerfi, flatarmál, bogalengd og yfirborðsmál í pólhnitakerfi, tvinntalnakerfið, tvinnföll af raunbreytu, diffurjöfnur af öðru stigi og hagnýting þeirra. Aðaláhersla áfangans er á dæmareikning, afleiðslukerfi og röksemdarfærslu stærðfræðinnar m.a. með sönnunum á reglum í námsefninu. Einnig verður lögð áhersla á rétta notkun stærðfræðitákna og skipulagða framsetningu.

 

Forkröfur: STÆR3HE05

 

Markmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • breiðbogaföllum og afleiðum þeirra.
 • bogalengd og rúmmál snúða.
 • varpanahugtakinu og ýmsum vörpunum.
 • sambandi pólhnita og rétthyrnda hnita.
 • uppbyggingu tvinntalnakerfisins.
 • veldum og rótum tvinntalna.
 • reglu de Moivres.
 • samok tvinntölu og vísisfallinu e^z.
 • reglu Eulers og tengslum hornafalla og breiðbogafalla.
 • tvinnföllum af raunbreytu.
 • línulegum diffurjöfnum af öðru stigi og lausnum þeirra.
 • skilgreiningum helstu hugtaka og sönnunum reglna í námsefninu.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • vinna með breiðbogaföll.
 • finna rúmmál og yfirborðsmál bogna hlutans þegar ferli falls er snúið um láréttar eða lóðréttar línur og finna bogalengd ferils.
 • finna myndir puncta og grafa við varpanir.
 • skipta milli pólhnita og rétthyrndra hnita.
 • teikna gröf í pólhnitum, finna hallatölu í punkti, flatarmál, bogalengd og yfirborðsmál þegar snúið er um ása rétthyrnda hnitakerfisins.
 • einfalda tvinntölur og leisa margliðujöfnur, jöfnuhneppi, þátta margliður og reikna veldi og rætur í tvinntalnakerfinu.
 • vinna með vísisfallið e^z.
 • leysa óhliðraðar annars stigs línulegar diffurjöfnur og hliðraðar með ágiskun.
 • nota diffurjöfnur til að leysa hagnýt dæmi.
 • setja námsefnið fram skv. meginatriðumm stærðfræðilegrar framsetningar.

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skrá lausnir sínar skipulega og útskýra þær skilmerkilega í mæltu máli.
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna og geta valið aðferð sem á við hverju sinni.
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau.
 • átta sig á og gera greinarmun á nauðsynlegum og nægjanlegum skilyrðum fyrir lausnum verkefna.
 • beita gagnrýninni hugsun og sýna áræðni, frumkvæði og innsæi við lausn ytri verkefna.
 • leysa þrautir með skipulegum leitaraðferðum og uppsetningu jafna.
 • klæða yrt verkefni í stærðfræðilegan búning, keysa það og tulka lausnina í samhengi við upphaflegt verkefni.
 • fylgja og skilja röksemdir í mæltu máli og texta, þar með taldar sannanir í námsefninu.
 • beita einföldum samsettum röksemdum.
 • rekja sannanir í námsefninu og greina hvenær röksemdarfærsla getur talis fullnægjandi sönnun.
 • byggja upp einfaldar eigin sannanir.

 Áfangakeðja í stærðfræði