Ávarp skólameistar á sal 6. janúar 2014

7 jan 2014

Ávarp skólameistar á sal 6. janúar 2014

Ágætu nemendur og starfsmenn skólans.

Gleðilegt ár og bestu þakkir fyrir gott samstarf á liðnu ári. Vonandi komið þið til starfa úthvíld og hlaðin orku eftir jólafríið– tilbúin til að takast á við nýja áfanga og ný verkefni.

Það hefur ekki viðrað vel frá jólum og mæting sýnir að greinilegt er  að nemendur eru ennþá veðurtepptir eða jafnvel ennþá sofandi eftir viðsnúning á sólarhringnum. Eins og tilkynnt hefur verið áður þá munu skólastjórnendur ekki aflýsa skólahaldi vegna veðurs enda afar erfitt að setja einhver mörk um það við hvaða aðstæður það skuli gerast. Það gildir því sama regla um þennan vinnustað eins og aðra umhverfis okkur að það eru almannavarnir, lögregla og Vegagerðin sem gefa út tilkynningar um  færð á vegum. Þið nemendur hafið góðan aðgang að slíkum upplýsingum. Slæm veður og ófærð á þó ekki að koma í veg fyrir að þið getið stundað ykkar nám, þökk sé námsvefnum Moodle.

Um þessi áramót verða ekki miklar breytingar á starfsliði skólans. Nokkrir stundakennarar sem voru við kennslu á haustönn munu nú hætta. Jóna Símonía Bjarnadóttir sem kenndi sagnfræði, Jónas Þór Birgisson sem kenndi efnafræði, Sólrún Geirsdóttir sem kenndi þýsku og  Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir sem kenndi líkamsbeitingu. Vil ég þakka þeim fyrir vel unnin störf. Albertína Elíasdóttir starfsmaður Guðmundarstofu eins og stafræna smiðjan heitir mun kenna einum hópi í FabLab og býð ég hana velkomna til starfa.

Leiklistarhópur MÍ hefur ákveðið að sýna söngleikinn Chicago eftir John Kander og Fred Egg. Verður frumsýning við upphaf Sólrisuhátíðar eins og venjan er. Gengið hefur verið frá ráðningu leikstjóra sem er Pétur Einarsson, landsþekktur leikari. Danshöfundur verður eiginkona Péturs,  Birgitte Heide. Eins og þið hafið vafalaust öll tekið eftir þá komu þau hjónin í lok nóvemer og dvöldu hér í viku. Á þeim tíma voru leikarar valdir í hlutverk.   Pétur og Birgitte komu í gær og æfingar munu hefjast strax  seinnipartinn í dag. Ég býð þau hjónin velkomin til starfa hingað.

Þann 13. desember s.l. afhenti Orkubú Vestfjarða  skólanum rafbíl að gjöf. Þessi gjöf mun koma sér vel í kennslu í rafmagnsfræði og reyndar öðrum greinum. Rafbíllinn mun einnig vekja athygli ykkar nemenda á kosti rafbílsins. Reyndar er þetta farartæki skráð  sem fjórhjól og kemur sú skráning til af þunga og hraðatakmörkunum. Komnar  hafa fram hugmyndir um að fá nemendur til að skreyta rafbílinn með merki skólans og slagorðum. Rafbíllinn verður hafður hér til sýnis fyrir ykkur nemendur þegar lokið hefur verið við að merkja hann og lagfæra.  Húsvörður skólans mun svo nota þennan rafbíl til sendiferða fyrir skólann og um leið vekja athygli á starfssemi skólans. Orkubúi Vestfjarða eru færðar kærar þakkir fyrir þessa veglegu gjöf.

Fundartíminn sem var hafður eftir hádegi á miðvikudögum hefur nú verið færður á sinn gamla stað á fimmtudögum. Fundartíminn á fimmtudögum á sér tveggja ártuga sögu og á hann að þjóna þeim tilgangi að gefa nemenum og starfsmönnum ráðrúm til að hittast til að spjalla saman eða mæta á fundi eða aðra skiplagða dagskrá.  

Ágætu nemendur!  Öll viljum við ná betri árangri í okkar lífi. Sá árangur kemur ekki af sjálfu sér. Víðsýni, virðing og metnaður voru þau gildi sem starfsmenn og nemendur skólans voru sammála um að skiptu miklu máli til að árangur næðist. Til að ná árangri þarf að leggja á sig mikla vinnu og skipuleggja tíma sinn vel. Það eru fjölmörg önnur atriði sem geta hjálpað fólki til að ná árangri. Eflaust hafa mörg ykkar sett sér áramótaheit. Áramótaheit eru í raun áætlun eða stefnumótun: Að setja sér markmið. Góður nætursvefn, 7-8 átta tímar og gott mataræði er til dæmis kjörin leið til að bæta líf sitt og til að auka mögleika á að ná settu marki. Ég hvet ykkur ágætu nemendur til að gefa ykkur tíma til nærast vel áður en þið komið í skólann t.d. að taka góðan skammt af lýsi og borða eitt epli eða annan ávöxt. Það tekur ekki nema örfáar mínútur. Þá er einnig ástæða til að minna ykkur á þann fjölbreytta og holla hádegisverð sem býðst í mötuneyti skólans. Af einhverjum ástæðum eru margir nemendur sem virðast ekki nýta sér þetta kostaboð. Þröngur fjárhagur kann að vera ástæðan í einhverjum tilfellum en þó læðist að manni sá grunur að einhverjir velji frekar að versla í skólasjoppunni og fái sér t.d. einn súkkulaðisnúð og gosdrykk frekar en að fara í mötuneytið og fá sér fjölbreytt grænmeti, súpu og aðra rétti sem auglýstir eru á heimasíðu skólans.

Það er vissulega rétt að kennarar geta haft mikil áhrif á námsárangur ykkar. Hins vegar skiptir ekki miklu máli hvað kennarinn gerir, ef ekki er vilji og áhugi fyrir hendi hjá ykkur sjálfum. Hér skiptir máli að nýta tíman vel og undirbúa sig fyrir hverja kennslustund. Miklu máli skiptir að vera virkur þátttakandi í náminu og vinna verkefni í kennslustundum og skila þeim á réttum tíma. Nú eru nánast allir áfangar með svo kölluðu leiðsagnarmati. Þetta þýðir að vinnuálagi er dreift jafnt yfir önnina og uppgjör fer fram við lotumat þrisvar á önn. Með þessu getið þið betur séð hvernig ykkur farnast í náminu og hvort námsárangur sé ásættanlegur. Mikilvægt er að vinnuálagið á ykkur nemendur góðir sé jafnt yfir önnina og þið skipuleggið námið vel en þannig verður bestur árangur tryggður.

Kennurum er mjög annt um velferð ykkar hér eins og öllum starfsmönnum skólans. Við erum hér fyrir ykkur til þjónustu reiðubúin. Okkar markmið er að þið fáið sem mest út úr veru ykkar hér. Það er hins vegar að miklu leyti undir ykkur komið hvernig ykkur farnast og hvaða árangri þið náið. Verið vel undirbúin fyrir kennslustundir og auðveldið þannig kennurum að leiðbeina ykkur og aðstoða við það sem ykkur reynist erfitt. Góð mæting í kennslustundir ásamt ástundun eru þeir þættir sem sýna besta fylgni við góðan námsárangur. Allt of margir nemendur eru með mætingu sem telja verður óásættanlega. Slík mæting til vinnu yrði aldrei liðin. Atvinnurekendur spyrja gjarnan um þenna þátt þegar þeir ráða fólk til starfa og telja að þar með hafi þeir upplýsingar um árangur í starfi.

Takið tillit til hvers annars og gefið gott næði til náms. Námsvefurinn Moodle og notkun fartölvu í kennslustundum ætti að auðvelda ykkur námið. Þó er það svo að í mörgum tilfellum fara nemendur ekki eftir tilmælum kennarans og handan við einn músarsmell er margt sem freistar og dregur athygli frá verkefnum líðandi stundar. Þá draga snjallsímar til sín athygli nemenda. Í kennslustund eigið þið að vera upptekin, utan þjónustusvæðis farsíma og snjallsíma. Þið eigið að vera upptekin við verkefni eða að hlusta á mikilvægar upplýsingar frá kennara eða lesa ykkur til í námsgögnum. Af þessari einföldu ástæðu eigið þið ekki að nota upplýsingatæknitól til annars en að aðstoða ykkur við námið.  Þið eigið að fara eftir fyrirmælum kennarans en hann er verkstjórinn í kennslustundum. Meirhluti nemenda fer eftir þessum fyrirmælum. Minnihluti nemenda virðir hins vegar ekki þessi tilmæli, nema kannski um stund. Sífelld afskifti kennara af misnotkun fartölvu og síma dregur athygli allra frá námi og dregur úr gæðum starfsins. Tíminn er dýrmætur, stelið honum ekki frá öðrum að óþörfu.

Að loknu ávarpi mínu fá nemendur yngri en 18 ára afhentar stundatöflur hjá umsjónarkennurum en eldri nemendur sækja sínar stundatöflur til ritara. Kennsla hefst samkvæmt stundaskrá á morgun. Námsáætlanir verða líklega komnar inn á Moodle fyrir alla áfanga í dag og hvet ég ykkur ágætu nemendur að kynna ykkur þessi gögn vel. Einnig skulu þið aðgæta vel hvort allir áfangar séu inni á ykkar stundatöflum sem þið ætlið eða verðið að taka. Strax á eftir mun aðstoðarskólameistari og náms- og starfsráðgjafar vera til viðtals um breytingar á stundatöflum. Þeir nemendur sem þurfa að fara í töflubreytingar eiga að fara straks um kl. 9.30 til ritara og fá númer.

Megi þetta ár sem er nú rétt hafið færa ykkur gleði og farsæld í starfi og leik.

 

Jón Reynir Sigurvinsson

skólameistari

Til baka