Reglur um dreifnámið

10 okt 2008

Reglur um dreifnámið

Nemendum er bent á að kynna sér vel eftirfarandi reglur um dreifnám:
Greiða skal innritunar- og kennslugjald við upphaf annar.
Dreifnám í MÍ er lotunám. Gert er ráð fyrir að a.m.k. 6 lotum á hverri önn. Samkvæmt 6 lotu skipulagi er lagt inn efni annan hvern þriðjudag.

 

 • Í námsáætlun eru upplýsingar um hvaða efni skal farið yfir, verkefni og námsmat.
 • Í hverri lotu eru lotumarkmið, upplýsingar og leiðbeiningar um lestur, verkefni, dæmi, ritgerðir og hlutapróf.
 • Nemendum ber að skila lausnum reglulega og innan tilskilins tíma.
 • Kennurum ber að veita endurgjöf innan tilskilins tíma.
 • Ef nemendur geta ekki af einhverjum ástæðum sinnt námsframvindu lotunnar verður það að vera í samráði við kennara.
 • Tímasetning verkefnaskila er á ábyrgð kennara.
 • Próftökurétt hafa virkir nemendur.
 • Skilaskylda verkefna er ófrávíkjanleg í próflausum áfanga.

 

Skyldur nemenda:

 • Ástunda námið að eljusemi
 • Skila verkefnum á réttum tíma
 • Mæta í hlutapróf á réttum tíma
 • Hafa samband við kennara ef upp koma þær aðstæður að hann getur ekki skilað verkefnum eða mætt í próf.


Nemandi telst óvirkur ef:

 • Engu verkefni hefur verið skilað þegar 2. lota hefst.
 • Færri en 3 verkefnum eða minna en 25% hefur verið skilað þegar 4. lota hefst.
 • Færri en 4 verkefnum eða minna en 34% hefur verið skilað þegar 6. lota hefst.


Skyldur kennara við nemendur:

 • Senda nemendum hvatningabréf í upphafi annar.
 • Setja inn a.m.k. 6 námspakka með leiðbeiningu um námið, lesefnið og verkefni (bæði stuðningsverkefni og skilaverkefni) svo og upplýsingum um próf.
 • Svara fyrirspurnum nemenda hratt og vel.


Guðrún Á Stefánsdóttir


Til baka