Félagsvísindabraut

Félagsvísindabraut - nám til stúdentsprófs á 3-4 árum

Lýsing: Á félagsvísindabraut er lögð áhersla á gott almennt nám og þó einkum góða þekkingu á sviði félagsvísinda. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og nám á henni er góður undirbúningur fyrir frekara nám í félags- og hugvísindum á háskólastigi.

Námsframvinda: Lágmarkseiningafjöldi er 200 einingar. Meðalnámstími er 3-4 ár. Nemandi sem hyggst ljúka námi á þremur árum þarf að jafnaði að ljúka um 67 einingum á hverju skólaári.

Inntökuskilyrði á brautina: Að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast.

Afreksíþróttasvið (30 ein af frjálsu vali): Nemendur á afreksíþróttasviði taka 6 áfanga (1 áfanga á önn) í afreksíþróttum.

 www.namskra.is 

 

ALMENNUR KJARNI 99 ein       
Námsgrein Skammstöfun         1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Danska DANS 2BF05          
Enska ENSK 2DM05 2RR05 3HO05     10  5
Hugmyndir og nýsköpun HUGN 1HN05       5    
Inngangur að félagsvísindum FÉLV 1IF05       5    
Inngangur að náttúruvísindum NÁTV 1IF05       5    
Íslenska ÍSLE 2BR05 2MG05 3BF05 3BS05   10 10
Íþróttir ÍÞRÓ 1AL01 1LH01 1AL01  1AL01 4    
Jafnréttis- og kynjafræði JAFN 1JK05       5    
Lokaverkefni LOKA 3VE02          
Náms- og starfsfræðsla NÁSS 1NN03        3    
Saga SAGA 2FR05 2MÍ05       10  
Stærðfræði STÆR 2GS05 2LT05       10   
Umhverfis- og átthagafræði UMÁT 3UN05            5
Upplýsingatækni- og vefsíðugerð UPPL 1UV05          
Einingafjöldi 99         32 45 22
BUNDIÐ PAKKAVAL 15 ein
Námsgrein Skammstöfun         1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Franska FRAN 1AG05 1AF05 1AU05   15     
eða þýska ÞÝSK 1AG05 1AF05 1BG05   15     
Einingafjöldi 15         15    
BRAUTARKJARNI 25 ein       
Námsgrein Skammstöfun         1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Félagsfræði FÉLA 2KS05         5  
Heimspeki HEIM 2IH05          
Saga SAGA 3MH05          
Sálfræði SÁLF 2IS05          
Uppeldisfræði UPPE 2UM05          
Einingafjöldi 25           25  
BUNDIÐ ÁFANGAVAL 20 ein - val um 20 ein. A.m.k. 3 áfangar af 3. þrepi
Námsgrein Skammstöfun         1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Danska DANS 2UB05            
Enska ENSK 3FO05            
Félagsfræði FÉLA 3FÞ05 3MA05          
Íslenska ÍSLE 3BB05 3SM05          
Listir og menning LIME 2LM05            
Saga SAGA 3MH05 3ÁS05          
Sálfræði SÁLF 3AF05 3ÞR05          
Einingafjöldi 20           0-5 15-20
FRJÁLST VAL 41 ein
 
Hámark eininga á 1. þrepi 33% eða 66 ein.   
Hámark eininga á 2. þrepi 50% eða 100 ein.   
Lágmark eininga á 3. þrepi 17% eða 34 ein.   


*ÍÞRÓ1AL01/ÍÞRÓ1HH01/ÍÞRÓ1SÉ01

Skipulag
Námið á brautinni skiptist í almennan kjarna, bundið pakkaval, brautarkjarna, bundið áfangaval og frjálst val. Við valið þurfa nemendur að huga að þrepaskiptingu aðalnámskrár sé fullnægt. Nemendur skipuleggi valið í samráði við náms- og starfsráðgjafa í samræmi við framtíðaráætlanir.