Húsasmíði

Húsasmíði

Næsti dagskólahópur fer af stað haustið 2024.
Næsti dreifnámshópur fer af stað í janúar 2025.

Lýsing: Atvinnuheitið húsasmiður er lögverndað starfsheiti og húsasmíði er löggild iðngrein. Nám á húsasmiðabraut er 240 eininga iðnnám sem lýkur með burtfararprófi á 3. þrepi. Námið undirbýr nemendur undir starf húsasmiða. Í starfi þeirra felst meðal annars að byggja hús og húshluta, sinna viðhaldi bygginga, velja vinnuaðferðir, efni og verfæri og fara eftir kröfum um öryggismál. Í starfi sínu sýna þeir sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og eru meðvitaðir um vandað handverk. Að fengnu prófskírteini sem vottar útskrift af viðkomandi námsbraut og vottorði um að starfsþjálfun sé lokið getur nemandi sótt um að taka sveinspróf sem leiðir til útgáfu sveinsbréfs.​

Námsframvinda: Námið er 239 einingar. Meðalnámstími er 3 ár.

Inntökuskilyrði á brautina: Að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast.

Námsfyrirkomulag: Námið er kennt í dagskóla og dreifnámi. Dreifnám fer fram utan vinnutíma, á kvöldin og um helgar. Innritunar- og skólagjöld í dreifnámi eru 15.000 kr og einingagjald er 2.200 kr á hverja einingu.

Frekari upplýsingar hjá áfangastjóra MÍ, Mörthu Kristínu Pálmadóttur, martha@misa.is  / s. 450-4400 

Rafræn ferilbók - skráning

ALMENNAR GREINAR 27 EIN      
Námsgrein Skammstöfun         1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Danska DANS 2BF05          
Enska ENSK 2DM05         5  
Skyndihjálp SKYN 2EÁ01          
Íslenska ÍSLE 2BR05         5  
Íþróttir ÍÞRÓ 1AL01 1LH01 + 4 ein    6    
Stærðfræði STÆR  2RU05         5  
Einingafjöldi 27         6 21 0
HÚSASMIÐAGREINAR 123 EIN            
Námsgrein Skammstöfun         1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Byggingatækni BYGG

2ST05

        5  
Efnisfræði EFRÆ 1EF05       5    
Framkvæmdir og vinnuvernd FRVV 1FB05       5    
Gluggar og útihyrðir GLÚT 2HH08         8  
Grunnteikning GRTE 1FF05 1FÚ05     10     
Húsasmíði HÚSA 3HU09 3ÞÚ09         18
Húsaviðgerðir og breytingar HÚSV 3HU05           5
Inniklæðningar INNK 2HH05         5  
Innréttingar INRE 2HH08         8  
Lokaverkefni LOKA 3HU08           8
Teikning TEIK 2HS05 2HH05 3HU05     10 5
Tréstigar TRST 3HH05           5
Trésmíði TRÉS 1HV08 1VT08 1VÁ05   21    
Áætlanir og gæðastjórnun ÁÆST 3SA05           5
Einingafjöldi 123         41 36 46
STARFSÞJÁLFUN OG VINNUSTAÐANÁM 90 EIN        
Námsgrein Skammstöfun         1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Starfsþjálfun STAÞ 3HU30           30
Vinnustaðanám VINS 2HS30 SVA30       60  
Einingafjöldi 90         0 60 30
Einingar á 1. þrepi 19%.   
Einingar á 2. þrepi 49%.   
Einingar á 3. þrepi 32%.   


*ÍÞRÓ1AL01/ÍÞRÓ1HH01/ÍÞRÓ1SÉ01

 Skipulag námsbrautarinnar eftir önnum