Matartæknanám

Næsti dreifnámshópur fer af stað í ágúst 2025, með fyrirvara um næga þátttöku.

Lýsing:  Matartæknanám býr nemendur undir matreiðslu í eldhúsum heilbrigðisstofnana, leik-, grunn- og framhaldsskólum og mötuneytum vinnustaða. Matartæknar semja matseðla með fæðutengdar ráðleggingar Embættis landlæknis að leiðarljósi, breyta matseðlum fyrir einstaklinga sem þurfa á sérfæði að halda og skipuleggja innkaup. Þeir panta inn og taka á móti hráefni unnu og óunnu, undirbúa það til matargerðar og meðhöndla það til geymslu á viðeigandi hátt. Þeir matreiða máltíðir fyrir ólíka hópa, s.s. börn, unglinga, íþróttafólk og aldraða. Ennfremur þá sem þurfa á sérfæði og sjúkrafæði að halda og meta skammtastærðir hverju sinni. Þeir afgreiða fæði úr eldhúsi og stjórna skömmtunarfæribandi í stóreldhúsum. Þeir sjá um frágang samkvæmt heilbrigðisreglugerð. Matartæknar hafa einnig hæfni til að útbúa fínni kvöldverðarétti, leggja á borð, framreiða mat og annast þjónustu. Að lokinni brautskráningu frá skóla getur nemandi sótt um löggildingu starfsheitis til Embættis landlæknis og öðlast þá réttindi til að starfa sem matartæknir á Íslandi.

Námsframvinda: Matartæknanám er 204 eininga bóklegt og verklegt nám sem lýkur með fagprófi matartæknis á 3. námsþrepi. Matartæknanám er þrjár annir í skóla ásamt vinnustaðanámi í 15 vikur og starfsþjálfun í 38 vikur. 

Inntökuskilyrði á brautina: Nemandi sem lokið hefur námi í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla getur innritast í matartæknanám. Inntökuskilyrði eru nánar útfærð í skólanámskrá. Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í kjarnagreinum þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B, B+ eða A í þessum greinum í grunnskóla eða hafa lokið undirbúningsáfanga.

 

ALMENNUR KJARNI 16 ein       
Námsgrein Skammstöfun       1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Enska ENSK 2DM05       5  
Íslenska ÍSLE 2BR05       5  
Stærðfræði STÆR 2GS05        5  
Íþróttir ÍÞRÓ 1AL01     1    
Einingafjöldi 16 ein        1 15  
FAGGREINAR 83 ein       
Námsgrein Skammstöfun       1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Aðferðarfræði matreiðslu AFMA 1MT04 2MA04   4  4  
Hráefnisfræði matreiðslu HEMF 2HF03       3  
Innra eftirlit og matvælaöryggi IEMÖ 1GÆ02     2    
Matreiðsla MATR 1MG10 2MA10 3SF10 10 10 10
Matseðlafræði og næringarútreikningar MASF 2MF02 3MN03   2 3  
Matur og menning MAMO 2MM02       2  
Nám og tölvur NÁTÖ 1UT03     3    
Næringarfræði NÆRI 2FV05 3SF05     5 5
Sérfæði, bóklegt SFBÓ 3SB03         3
Soð, súpur, sósur og eftirréttir SSSE 2GS04       4  
Tækjafræði, aðbúnaður og starfsumhverfi TFAS 1ÖU02     2    
Vöruþekking sérfæðis VÖÞE 3VÞ02         2
Þjónað til borðs ÞTBF 2ÞT05       5  
Örverufræði ÖRVR 2HR02       2  
Öryggismál og skyndihjálp ÖRSK 1ÖR02     2    
Einingafjöldi 83 ein        60  73  55
STARSÞJÁLFUN OG VERKLEG ÞJÁLFUN Á VINNUSTAÐ 105 ein      
Námsgrein Skammstöfun       1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Starfsþjálfun STÞM 1MA25 2MA25 3MA25 25 25 25
Verkleg þjálfun á vinnustað VÞVS 1SF10 2SF10 3SF10 10 10 10
Einingafjöldi 105 ein       35 35 35