Félagsvísindabraut - íþróttasvið

Lýsing: Á brautinni er lögð áhersla á gott almennt nám og þó einkum góða þekkingu á sviði félagsvísinda. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og nám á henni er góður undirbúningur fyrir frekara nám í félags- og hugvísindum á háskólastigi. Nemendum á íþróttasviði er ráðlagt að kynna sér vel inntökuskilyrði viðtökuskóla (háskóla). Nauðsynlegt getur reynst að bæta við einingum/áföngum í bundnu áfangavali í einstöku greinum til að uppfylla þau.

Námsframvinda: Lágmarkseiningafjöldi er 200 einingar. Meðalnámstími er 3-4 ár. Nemandi sem hyggst ljúka námi á þremur árum þarf að jafnaði að ljúka um 67 einingum á hverju skólaári.

Inntökuskilyrði á brautina: Að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast.

 

ALMENNUR KJARNI 95 ein       
Námsgrein Skammstöfun             1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Danska DANS 2BF05              
Enska ENSK 2DM05 2RR05 3HO05         10  5
Hugmyndir og nýsköpun HUGN 1HN05           5    
Inngangur að félagsvísindum FÉLV 1IF05           5    
Inngangur að náttúruvísindum NÁTV 1IN05           5    
Íslenska ÍSLE 2BR05 2MG05 3SB05 3XX05*       10 10
Jafnréttis- og kynjafræði JAFN 1JK05           5    
Lokaverkefni LOKA 3VE02              
Náms- og starfsfræðsla NÁSS 1NN03            3    
Saga SAGA 2FR05 2MÍ05           10  
Stærðfræði STÆR 2GS05 2LT05           10   
Umhverfis- og átthagafræði UMÁT 3UN05                5
Upplýsingatækni- og vefsíðugerð UPPT 1UV05              
Einingafjöldi 95             28 45 22
ÍÞRÓTTASVIÐSKJARNI 30 ein
Námsgrein Skammstöfun             1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Íþróttasviðsáfangi heiti íþróttagreinar 1NÆ05 1AU05 2ÞJ05 2UÞ05 3HG05 3ÍS05 10 10 10
ÞRIÐJA TUNGUMÁL 15 ein
Námsgrein Skammstöfun             1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Franska FRAN 1AG05 1AF05 1AU05       15     
eða þýska ÞÝSK 1AG05 1AF05 1BG05       15     
Einingafjöldi 15             15    
BRAUTARKJARNI 30 ein       
Námsgrein Skammstöfun             1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Félagsfræði FÉLA 2KS05             5  
Heimspeki HEIM 2IH05              
Saga SAGA 3ÁS05                5
Sálfræði SÁLF 2IS05              
Stærðfræði STÆR 3ÁT05               5
Uppeldisfræði UPPE 2UM05              
Einingafjöldi 30               20 10
BUNDIÐ ÁFANGAVAL 20 ein - val um 20 ein. A.m.k. 3 áfangar af 3. þrepi
Námsgrein Skammstöfun             1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Danska DANS 2UB05  2DK05              
Enska ENSK 3FO05  3AE05 3YN05             
Félagsfræði FÉLA 2ST05 3FÞ05  3MA05 3KY05           
Íslenska ÍSLE 3BB05 3SM05 3GL05  3RS05  3KS05  2YL05      
Listir og menning LIME 2LM05                
Saga SAGA 3MH05 3ÞM05              
Sálfræði SÁLF 3AF05 3ÞR05  3JS05 3LS05          
Uppeldisfræði UPPE 2ÍT05                
Einingafjöldi 30               0-10 20-30
FRJÁLST VAL 10 ein
 
Hámark eininga á 1. þrepi 33% eða 66 ein.   
Hámark eininga á 2. þrepi 50% eða 100 ein.   
Lágmark eininga á 3. þrepi 22,5% eða 45 ein.   

Skipulag
Námið á brautinni skiptist í almennan kjarna, brautarkjarna, íþróttasviðskjarna, þriðja tungumál, bundið áfangaval og frjálst val. Við valið þurfa nemendur að huga að þrepaskiptingu aðalnámskrár sé fullnægt. Nemendur þurfa að skipuleggja valið í samráði við náms- og starfsráðgjafa í samræmi við framtíðaráætlanir.

* valáfangi í íslensku á 3. þrepi

Skipulag námsbrautarinnar eftir önnum