Náttúruvísindabraut - íþróttasvið

Lýsing: Á brautinni er lögð áhersla á gott almennt nám og þó einkum góða þekkingu á sviði náttúru- og raunvísinda. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og nám á henni er góður undirbúningur fyrir frekara nám í náttúru- og raunvísindum, heilbrigðisvísindum og tæknigreinum á háskólastigi. Nemendum á íþróttasviði er ráðlagt að kynna sér vel inntökuskilyrði viðtökuskóla (háskóla). Nauðsynlegt getur reynst að bæta við einingum/áföngum í bundnu áfangavali í einstöku greinum til að uppfylla þau.

Námsframvinda: Lágmarkseiningafjöldi er 200 einingar. Meðalnámstími er 3-4 ár. Nemandi sem hyggst ljúka námi á þremur árum þarf að jafnaði að ljúka um 67 einingum á hverju skólaári.

Inntökuskilyrði á brautina: Að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast.

  

ALMENNUR KJARNI 100 ein               
Námsgrein Skammstöfun             1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Danska DANS 2BF05              
Enska ENSK 2DM05 2RR05 3HO05         10  5
Hugmyndir og nýsköpun HUGN 1HN05           5    
Inngangur að félagsvísindum FÉLV 1IF05           5    
Inngangur að náttúruvísindum NÁTV 1IN05           5    
Íslenska ÍSLE 2BR05 2MG05 3SB05 3XX05*       10 10
Jafnréttis- og kynjafræði JAFN 1JK05           5    
Lokaverkefni LOKA 3VE02              
Náms- og starfsfræðsla NÁSS 1NN03            3    
Saga SAGA 2FR05 2MÍ05           10  
Stærðfræði STÆR 2GS05 2JA05  2LT05         15  
Umhverfis- og átthagafræði UMÁT 3UN05                5
Upplýsingatækni- og vefsíðugerð UPPT 1UV05              
Einingafjöldi 100             28 50 22
BRAUTARKJARNI 30 ein               
Námsgrein Skammstöfun             1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Efnafræði EFNA 2AE05             5  
Eðlisfræði EÐLI 2AF05              
Jarðfræði JARÐ 2EJ05              
Líffræði LÍFF 2LE05              
Stærðfræði STÆR 2VH05              
Forritun TÖLF

2TF05

            5  
Einingafjöldi 30               30  
ÍÞRÓTTASVIÐSKJARNI 30 ein
Námsgrein Skammstöfun             1. þrep 2. þrep 3. þrep
Íþróttasviðsáfangi heiti íþrótttagreinar

1NÆ05

1AU05 2ÞJ05 2UÞ05 3HG05 3ÍS05  10 10 10
Einingafjöldi 30              10 10 10
ÞRIÐJA TUNGUMÁL 15 ein
Námsgrein Skammstöfun             1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Franska FRAN 1AG05 1AF05 1AU05       15     
eða þýska ÞÝSK 1AG05 1AF05  1BG05       15     
Einingafjöldi 15             15    
BUNDIÐ ÁFANGAVAL 20 ein - val um 20 ein. A.m.k. 3 áfangar af 3. þrepi
Námsgrein Skammstöfun             1. ÞREP 2. ÞREP 3. ÞREP
Efnafræði EFNA 3EJ05 3LÍ05              
Eðlisfræði EÐLI 3SB05 3RS05              
Næringarfræði NÆRI 2GR05                
Líffræði LÍFF 3EF05 3VE05              
Stærðfræði STÆR 3DF05 3SS05 3HE05            
Tölvunarfræði TÖLF 3HH05                
Einingafjöldi 30               0-10 20-30
FRJÁLST VAL 5 ein
 
Hámark ein á 1. þrepi 33% eða 66 ein.   
Hámark ein á 2. þrepi 50% eða 100 ein.   
Lágmark ein á 3. þrepi 22,5% eða 45 ein.   

Skipulag
Námið á brautinni skiptist í almennan kjarna, brautarkjarna, íþróttasviðskjarna, þriðja tungumál, bundið áfangaval og frjálst val. Við valið þurfa nemendur að huga að þrepaskiptingu aðalnámskrár sé fullnægt. Nemendur þurfa að skipuleggja valið í samráði við náms- og starfsráðgjafa í samræmi við framtíðaráætlanir.

* valáfangi í íslensku á 3. þrepi

 

Skipulag námsbrautarinnar eftir önnum