Bókfærsla

Áfangalýsing:

Það er öllum nauðsynlegt að gera sér grein fyrir bókhaldshringrásinni og skilja hvernig tekjur og gjöld hafa áhrif á eigið líf. Áfanginn er um bókhaldshringrásina og helstu reglur tvíhliða bókhalds. Fjallað er um grundvallarhugtökin eignir og skuldir, gjöld og tekjur. Lögð er áhersla á að nemendur verði færir um að annast almennar færslur í dagbók, hafi skilning á uppgjöri og geti sett fram einfaldan efnahags- og rekstrareikning. Nemendum er veitt innsýn í notkun flestra reikninga sem telja má til grunnreikninga í fjárhagsbókhaldi. Nemendum er gerð grein fyrir tilgangi bókhalds og kynnt helstu lög um bókhald og virðisaukaskatt. Áfanginn er að mestu unnin í Excel. Eftir þetta námskeið eiga nemendur að vera færir um að sjá um eigið bókhald og bókhald lítilla félaga.

 

Forkröfur: Engar