EÐLI2AF05

Eðlisfræði - aflfræði og ljósgeislar

Áfangalýsing:

Í þessum fyrsta áfanga í eðlisfræði fyrir nemendur á náttúruvísindabraut verður farið í grunnatriði aflfræði. Efnisatriðin eru hreyfing í einni vídd, kraftar, vinna, orka, skriðþungi og þrýstingur.

 

Forkröfur: NÁTV1IN05 og STÆR2VH05

 

Markmið:

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:  

 • SI-einingakerfinu og afleiddum stærðum þess við lausn verkefna.
 • Skilgreiningu á massa og þyngd.
 • Hreyfingu hlutar í einni vídd.
 • Fyrsta, öðru og þriðja lögmáli Newtons.
 • Helstu orkuformum og breytingu eins orkuforms í annað.
 • Lögmálinu um varðveislu orkunnar.
 • Skriðþunga og lögmálinu um varðveislu hans.
 • Þrýstingi og lögmáli Arkimedesar um uppdrif.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

 • Nota markverða tölustafi með viðeigandi einingu í útreikningum og umrita jöfnur.
 • Nota fyrsta, annað og þriðja lögmál Newtons við úrlausn verkefna.
 • Sundurliða krafta og reikna krafta sem verka á hluti á hreyfingu.
 • Leysa verkefni um varðveislu orkunnar, m.a. um breytingu stöðuorku í hreyfiorku og hreyfiorku í varma.
 • Beita lögmálinu um varðveislu skriðþungans.
 • Reikna dæmi um þrýsting í lofti og vökva.
 • Nota lögmál Arkimedesar til að reikna út uppdrif hluta.

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:  

 • Meta hvort niðurstöður útreikninga séu raunhæfar.
 • Draga ályktanir út frá niðurstöðum og gera sér grein fyrir notagildi.
 • Skýra fyrir öðrum og ræða um þau eðlisfræðilegu fyrirbæri sem hann hefur kynnst.
 • Beita gagnrýninni og skapandi hugsun við lausn verkefna úr námsefninu.
 • Sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu.

 

Áfangakeðja í raungreinum