EÐLI3KS05

Eðlisfræði - kjarnorka, afstæðiskenning og skammtafræði

 

Áfangalýsing:

Í áfanganum eru kynntar þrjár greinar eðlisfræðinnar sem ekki hafa komið við sögu í fyrri eðlisfræðiáföngum. Í fyrsta hluta er unnið með afstæðiskenningu Einsteins, tregðukerfi og varpanir milli þeirra, samdrátt lengdar og tímateygingu. Fjallað verður um hraða, orku og skriðþunga skv. takmörkuðu afstæðiskenningunni. Í öðrum hluta er fjallað um helstu kenningar í atóm- og kjarneðlisfræði, geislavirkni, helmingunartíma, bindiorku og kjarnahvörf. Í þriðja hluta er fjallað um skömmtun orkunnar, tvíeðli agna, Bohr líkanið og óvissulögál Heisenbergs.

 

Forkröfur: EÐLI3RS05 og EFNA2AE05

 

Markmið:

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • -Afstæðiskenningu Einsteins.
 • Tímateygingu, samdrætti lengdar og massaaukningu nálægt ljóshraða.
 • Samlagningu hraða, orku og skriðþunga skv. takmörkuðu afstæðiskenningunni.
 • Kenningum um innri gerð atómsins.
 • Kjarnahvörfum og geislavirkni.
 • Skömmtun orkunnar, tvíeðli ljóss og hvernig ljóseindir víxlverka við efni.
 • Bohr líkaninu.
 • Óvissulögmáli Heisenbergs.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • Leysa eðlisfræðidæmi, s.s. reikna sýndarbreytingu í viðmiðunarkerfum á jöfnum hraða.
 • Reikna orku og skriðþunga agna sem ferðast hratt.
 • Setja upp og stilla kjarnahvörf.
 • Leysa diffurjöfnu fyrir hrörnun geislavirkar efna.
 • Reikna helmingunartíma.
 • Reikna orku og bylgjulengdir ljóseinda.

 Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Sýna frumkvæði og beita gagnrýninni og skapandi hugsun við lausn eðlisfræðiverkefni.
 • Öðlast sjálfstæði í því að afla sér þekkingar.
 • Túlka lögmál eðlisfræðinnar með eigin orðum.
 • Yfirfæra þekkingu úr öðrum greinum t.d. stærðfræði og efnafræði, yfir í eðlisfræði.
 • Skrá lausnir sínar skipulega, túlka þær og rökstyðja og skiptast á skoðunum við aðra.
 • Miðla þekkingu sinni og niðurstöðum.

 

Áfangakeðja í raungreinum