EFNA3EJ05

Efnajafnvægi

Áfangalýsing:

Í þessum framhaldsáfanga í efnafræði verður byggt ofan á grunnatriði almennrar efnafræði. Helstu efnisatriði eru orka í efnahvörfum, virkjunarorka og hvarfhraði, efnajafnvægi, oxun-afoxun, hálfhvörf, oxunartölur, sýrur, basar og pH-gildi.

                            

Forkröfur: EFNA2AE05

 

Markmið:

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • orku í efnahvörfum, hvarfavarma, óreiðu og fríorku.
 • hraða og gangi efnahvarfa.
 • efnajafnvægi, jafnvægislögmálinu og jafnvægisföstum.
 • efnafræði sýra og basa og jafnvægi hjá daufum sýrum og bösum.
 • efnafræði lausna, jafnalausnum, títrunum og leysnimargfeldi.
 • sjálfgengni efnahvarfa, Gibbs fríorku og tengslum hennar við jafnvægisfastann.
 • Oxun-afoxun og rafefnafræði.
 • jafnvægi í sýru-/basalausnum, sjálfjónun vatns, jafnvægisfastanum Kv og pH.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • vinna með orkuhugtök og reikna út orkubreytingar í tengslum við efnahvörf.
 • nota jafnvægisfasta og jafnvægisstyrki til útreikninga og nota reglu Le Châtelier.
 • vinna með oxun og afoxun efna í tengslum við rafefnafræði.
 • vinna með útreikninga tengda sýrum og bösum og reikna pH-gildi lausna.
 • meðhöndla glervöru, efni og áhöld við tilraunir í efnafræði með eigin öryggi og annarra í huga.
 • framkvæma verklegar æfingar, vinna úr niðurstöðum og skrifa skýrslur.

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér

 • takast á við frekar nám í efnafræði og öðrum raungreinum.
 • meta hvort niðurstöður mælinga og útreikninga séu raunhæfar.
 • gera sér grein fyrir samspili efnafræði, stærðfræði og annarra náttúrufræðigreina.
 • tengja efnafræðina við umhverfi sitt og sjá notagildi hennar.
 • skiptast á skoðunum við aðra um mælingar og niðurstöður og ræða og útskýra hugmyndir.
 • viðhafa nákvæmni og skipuleg vinnubrögð við mælingar og tilraunavinnu sem og við gagnaúrvinnslu og skýrslugerð.
 • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu.

 

Áfangakeðja í raungreinum