ENSK2DM05

Enska - daglegt mál

Áfangalýsing

 

Í áfanganum er áhersla lögð á skilning (hlustun - lestur), talað mál (frásögn- samskipti) og ritun. Nemendur lesa smásögur og vinna verkefni úr þeim. Hraðilesið efni er valið við hæfi nemenda og enskt talmál æft m.a. í tengslum við lestrarefni. Skriflegi þáttúrinn er þjálfaður með fjölbreyttum æfingum í tengslum við þá efnisflokka sem unnið er með. 

 

Forkröfur: ENSK1GR05 eða hæfniseinkunn B úr grunnskóla

 

Markmið

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • daglegu máli, þ.m.t. helstu framburðareinkennum enskrar tungu.
 • kvikmyndum á stöðluðum mállýskum.
 • texta í greinum og samtímabókmenntum.
 • og geta tekið þátt í daglegum samskiptum við þá sem hafa enskuna að móðurmáli.
 • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins.

 Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • lesa og skilja texta í greinum í dagblöðum, tímaritum og á neti.
 • haga orðum sínum í samræmi við aðstæður (ímyndaðar eða raunverulegar) t.d. í leik og spunaverkefnum og leysa ýmis mál í samræmi við það.
 • skrifa texta frá eigin brjósti þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín. Jafnt ljóð, leiktexta, sögu - sem hefðbundinn texta.
 • skrifa ritgerðir, kynningar, gagnrýni og margs konar texta þar sem þeim ritunarhefðum er fylgt sem við eiga í hverju tilviki.
 • að tjá sig munnlega og skriflega á skýran og áheyrilegan hátt um efni sem tengist áhugasviði hans.

 Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skilja daglegt mál, svo sem samræður og fjölmiðlaefni, hvort sem hann þekkir umræðuefnið eða ekki.
 • leysa ýmis mál sem upp koma í samskiptum og haga orðum sínum í samræmi við aðstæður.
 • tileinka sér efni ritaðs texta og hagnýta á mismunandi hátt.
 • taka þátt í skoðanaskiptum, færa rök fyrir máli sínu og svara mótbárum og gagnrökum á viðeigandi hátt.
 • eiga frumkvæði í samræðum og bregðast við óvæntum spurningum og athugasemdum.
 • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt og beita tungumálinu af tiltölulega mikilli nákvæmni við margs konar aðstæður.
 • geta útskýrt sjónarmið varðandi efni sem er ofarlega á baugi og rakið ólík sjónarmið með og á móti.
 • skrifa læsilega texta um sérvalið efni frá eigin brjósti þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín.
 • skrifa margs konar texta og fylgja þeim ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki fyrir sig.

 

Áfangakeðja í ensku