ENSK3YN05

Enska - yndislestur

Áfangalýsing:

Áfanginn gengur út á að nemendur lesi enskan texta sér til ánægju og yndisauka. Í stað tímasóknar er lögð áhersla á sjálfstæð vinnubrögð nemenda þar sem þeir nýta tímann til lesturs og verkefnavinnu sem tengist textanum. Nemendur velja sér fimm bækur, lesa þær og skila inn skýrslum. Nemendur bera sjálfir ábyrgð á að útvega sér lesefni. Nemendur geta sjálfir ákveðið hvaða bækur þeir lesa í samráði við kennara.

 

 

Forkröfur: ENSK3HO05

 

Markmið:

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

  • mismunandi tegundum bókmennta.
  • enskum bókmenntum og samfélaginu eins og það birtist í bókmenntum.
  • orðaforða sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi eða starfi.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

  • lesa bókmenntatexta sér til gagns og gamans.
  • skilja meginefni óstytts bókmenntatexta.
  • vnna með nýjan orðaforða.

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • tjá sig á ensku um efni sem hann hefur kynnt sér til hlítar.
  • átta sig á samfélagslegri skírskotun og ná duldum boðskap og hugmyndum.
  • tjá rökstudda afstöðu og taka þátt í málefnalegri umræðu um bókmenntir.

  

Áfangakeðja í ensku