FÉLA2KS05

Félagsfræði - kenningar og samfélag

Áfangalýsing:

Í þessum áfanga er fjallað um frumkvöðla félagsfræðinnar og kynntar helstu kenningar greinarinnar. Samfélagið er skoðað í ljósi mismunandi kenninga og nokkrar þekktar rannsóknir innan félagsfræði skoðaðar. Farið er yfir vítt svið félagsfræðinnar og nemendur þjálfaðir í að beita félagsfræðilegu innsæi við túlkun á samfélagslegum málefnum. Áhersla er lögð á að nemendur öðlist dýpri skilning á hugtökum sem kynnt eru í inngangi að félagsfræði og setji þau í fræðilegt samhengi. Meginmarkmið áfangans er að nemendur öðlist dýpri skilning á hugtökum, kenningum og vinnubrögðum félagsfræðinnar og geti beitt þeim við túlkun og greiningu á samfélaginu, bæði almennt og á tiltekin viðfangsefni.

 

Forkröfur: FÉLV1IF05

 

Markmið:

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • helstu frumkvöðlum félagsfræðinnar og geti lýst framlagi þeirra til greinarinnar.
 • helstu kenningum innan félagsfræðinnar.
 • aðferðafræði félagsfræðinnar.
 • hugtökum á borð við félagslega lagskiptingu, frávik, kynhlutverk og sjálfsmynd.
 • orsökum og afleiðingum fíkniefnaneyslu á einstakling og samfélag.
 • áhrifum fjölmiðla í samfélaginu.
 • táknrænum samskiptum.

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • beita félagsfræðikenningum til að skoða samfélagsleg málefni.
 • beita félagsfræðilegu innsæi.
 • fjalla um og bera saman kenningar.
 • útskýra áhrif kenninga á samfélagsleg viðfangsefni

 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • tjá sig skipulega og gagnrýnið um einstaka efnisþætti
 • geta tekið þátt í umræðum um samfélagsleg málefni og myndað sér skoðanir sem byggjast á gagnrýnni hugsun
 • afla sér upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér þær
 • geta framkvæmt einfalda rannsókn og áttað sig á helstu niðurstöðum
 • geta beitt öguðum vinnubrögðum, tekið ábyrgð á náminu og unnið í samvinnu við aðra
 • geta hagnýtt netið til að afla sér þekkingar um félagsfræðileg viðfangsefni

 

Áfangakeðja í félagsgreinum