HUGN1HN05

Hugmyndir og nýsköpun

Áfangalýsing:

Í áfanganum er fjallað um aðferðir til að efla skapandi hugsun, leikni í þróun hugmynda og hæfni til að koma þeim á framfæri. Unnið verður markvisst frá skissuvinnu til niðurstöðu. Fjallað um hugmyndafræði nýsköpunar og gerð viðskiptaáætlana. Lögð er áhersla á að skoða margvíslegar útfærsluleiðir þar sem nemendur vinna sjálfstætt og í samvinnu við aðra. Fjallað verður um ýmsar aðferðir við að skrásetja hugmyndir. Íslensk sköpunarstörf sem tengjast efni áfangans verða kynnt og nýsköpunarstarfsemi í nærumhverfinu. Nemendur taka þátt í vörumessu sem er liður í keppninni Ungir frumkvöðlar.

 

Forkröfur: Engar

 

Markmið:

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:  

 • aðferðum og hugtökum í hugmyndavinnu og skrásetningu hugmynda.
 • hugsanaferlinu frá hugmynd til listrænnar sköpunar.
 • útfærslumöguleika hugmynda á efni, rými, tækni, aðferða og niðurstöðu.
 • hugmyndafræði nýsköpunar og gerð viðskiptaáætlana.
 • markvissum leiðum til að halda utan um hugmyndir sínar og úrvinnslu þeirra.
 • þýðingu fjölbreyttrar gagnasöfnunar við þróun hugmynda.
 • eigin persónulegu leiðum við hugmyndavinnu.
 • hugmyndavinnu íslenskra listamanna, arkitekta og hönnuða.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

 • skapa og þróa verk út frá gefnum forsendum.
 • geti unnið ferlið: Hugmynd – Úrvinnsla – Afurð.
 • beita opinni og leitandi hugsun við þróun hugmynda.
 • þróa hugmyndir í gegn um tilraunir og sjái skapandi möguleika í mistökum.
 • þróa nýsköpunarhugmynd.
 • skýra hugmyndir sínar á munnlegan, skriflegan, leikrænan og myndrænan hátt.
 • halda utanum hugmyndavinnu sína og úrvinnslu í dagbókarformi.
 • beita margvíslegum aðferðum til að virkja ímyndunaraflið, bæði þekktum aðferðum annarra og sínum eigin.
 • koma auga á óvænt samhengi.
 • gera grein fyrir sköpunarverki sínu á munnlegan og skriflegan hátt.

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:  

 • þróa hugmyndir sínar á opinn og skapandi hátt.
 • komi auga á tækifæri til nýsköpunar í nærumhverfinu.
 • kynna hugmyndir sínar á fjölbreyttan hátt.
 • beita sjálfstæði, frumkvæði og hugmyndaauðgi í vinnubrögðum við framsetningu eigin hugmynda.
 • vinna hugmyndavinnu í hóp og sýna þar áræðni og bera virðingu fyrir öðrum.

 

Áfangakeðjur í lista- og nýsköpunargreinum