ÍSLE3SB05

Íslenska - Bókmenntasaga

Áfangalýsing:

Í þessum áfanga er viðfangsefnið bókmenntasaga, bókmenntastefnur og bókmenntir allt frá því um 1200 og til okkar daga. Haldið verður áfram að þjálfa nemendur í heimildavinnu, ritgerðasmíð og fjölbreyttri verkefnavinnu.

Forkröfur: ÍSLE2BR05 og ÍSLE2MG05

 

Markmið:

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • ritgerðarsmíð
 • orðaforða sem nægir til að lesa helstu verk íslenskrar bókmenntasögu
 • öllum helstu bókmenntahugtökum, mismunandi tegundum bókmennta og tímabilum í íslenskum bókmenntum síðari alda

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • lesa sér til gagns og gamans bókmenntatexta fyrri og síðari tíma

 • skrifa ritgerðir þar sem hann beitir gagnrýnni hugsun við úrvinnslu og kemur efninu á framfæri á skýran og greinargóðan hátt á blæbrigðaríku máli

 • ganga frá texta og að nýta sér uppbyggilega gagnrýni

 • skilja og nota viðeigandi stílbrögð, orðatiltæki og menningarlegar vísanir í tal- og ritmáli

 • nýta sköpunargáfu og sýna sjálfstæði við úrvinnslu verkefna

 • flytja af öryggi vel uppbyggða kynningu á krefjandi efni

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skrifa skýran og vel uppbyggðan texta og geta valið ritstíl eftir aðstæðum og viðtakendum beita málinu á viðeigandi og árangursríkan hátt við mismunandi aðstæður
 • tjá rökstudda afstöðu og taka virkan þátt í málefnalegri umræðu
 • draga saman aðalatriði
 • átta sig á samfélagslegri skírskotun og dýpri merkingu texta sýna
 • frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • sýna þroskaða siðferðisvitund, víðsýni, sköpunarhæfni og samlíðan í málflutningi sínum, umfjöllun og verkum
 • beita gagnrýnni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta og geta miðlað því á skýran hátt til samnemenda sinna.

  

Áfangakeðja í íslensku