SÁLF2IS05

Inngangur að sálfræði

Áfangalýsing:

Áfanginn er byrjunaráfangi í sálfræði. Fræðigreinin sálfræði er kynnt nemendum, upphaf hennar og þróun. Helstu kenningar og fræðimenn sálfræðinnar eru skoðaðar. Rannsóknaraðferðir sem notaðar eru í sálfræði eru kynntar fyrir nemendum og nemendur vinna verkefni þar sem þeir spreyta sig á vísindalegum vinnubrögðum sálfræðinnar. Grunnhugtök og sálfræðistefnur eru kynntar og sérstaklega er komið inn á námssálarfræðina og nemendur læra um mismunandi tegundir náms og minnisaðferðir. Sérstaklega er fjallað um samspil á milli hugsunar, hegðunar og tilfinninga. Sjálfsmynd og mannleg samskipti eru skoðuð

 

Forkröfur: FÉLV1IF05

 

Markmið:

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:  

 • þróun fræðigreinarinnar sálfræði helstu frumkvöðlum í greininni.
 • víðfeðmi sálfræðinnar og helstu undirgreinum hennar.
 • hvernig sálfræði nýtist í daglegu lífi.
 • leiðum sálfræðinnar til að útskýra hugsun, hegðun og tilfinningar manneskjunnar.
 • mótunaröflum einstaklinga og hópa.

 Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

 • lesa í og skilja umfjöllun um helstu hugmyndir sem mótað hafa sálfræðina.
 • beita algengustu hugtökum sálfræðinnar á skýran og skilmerkilegan máta.
 • skoða sína eigin hegðun og annarra út frá grundvallarhugmyndum sálfræðinnar.
 • skoða eigin hugsun og tilfinningar út frá grundvallarhugmyndum sálfræðinnar.
 • tjá kunnáttu sína á munnlegan og skriflegan hátt.
 • greina einfaldar leiðir til að breyta hegðun og/eða hugsun sinni.

 Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:  

 • gera sér grein fyrir mótunaráhrifum umhverfis á sjálfan sig og aðra.
 • gera sér grein fyrir samspili hegðunar, hugsunar og tilfinninga geta með einföldum hætti.
 • yfirfært sálfræðilega þekkingu á eigin sjálfsmynd.
 • tjá sig skipulega og gagnrýnið um einstaka efnisþætti.
 • afla sér upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér þau við verkefnavinnu.
 • geta skrifað ritgerð upp úr efni tengt sálfræði.

 

 

 

Áfangakeðja í félagsgreinum