STÆR3HE05

Stærðfræði - heildun

Áfangalýsing

Í áfanganum er unnið með stofnföll falla, óákveðið og ákveðið heildi og heildunaraðferðir. Deildajöfnur af fyrsta stigi eru skoðaðar, lausnir þeirra og hagnýting.

 

Forkröfur: STÆR3DF05 

 

Markmið

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:  

 • tengslum deildunar og heildunar.
 • stofnföllum og óákveðnu heildi.
 • ákveðnu heildi og flatarmáli undir ferli falls.
 • tölulegri nálgun heildis.
 • andhverfum hornafalla og afleiðum þeirra.
 • hlutheildun, heildun með innsetningu og heildun ræðra falla.
 • rúmmáli snúða þegar flatarmáli er snúið um ása hnitakerfisins.
 • deildajöfnum af fyrsta stigi og hagnýtingu þeirra.

Nemandi skal hafa öðlast leikni i að:  

 • finna stofnföll og flatarmál með heildun.
 • beita tölulegri nálgun á heildi.
 • túlka ákveðin heildi sem flatarmál eða summu flatarmála.
 • nota diffurreglur fyrir andhverf hornaföll.
 • heilda með aðferðum eins og innsetningu, hlutheildun og liðun í stofnbrot og velja heildunaraðferð við hæfi.
 • ginna rúmmál snúða með heildun.
 • leysa fyrsta stigs deildarjöfnur.
 • nota fyrsta stigs deildajöfnur til að leysa hagnýt dæmi.

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:  

 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau.
 • beita skipulögðum aðferðum við lausn verkefna og rökstutt aðferðir sínar.
 • skrá lausnir sínar skipulega, skiptast á skoðunum við aðra um þær og útskýra hugmyndar sínar og verk. skilmerkilega á mæltu máli og myndrænt.
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna og valið aðferð við hæfi.
 • fylgja röksemdarfærslu í mæltu máli og texta og rakið sannanir í námsefninu.

 

 

 Áfangakeðja í stærðfræði