ÞÝSK1BG05

Þýska - lokaáfangi

Áfangalýsing:

Markmið kennslunnar er að nemendur haldi áfram að æfa sig að skilja rit- og talmál, geti tjáð sig betur skriflega og munnlega í tengslum við kennsluefnið, þekki fleiri reglur í þýskri málfræði og auki orðaforða sinn.

 

Forkröfur: ÞÝSK1AF05

 

Markmið:

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

  • flóknari þýskum orðaforða.
  • fjölbreyttara hlustunarefni.
  • fleiri málfræðireglum.
  • fleiri atriðum varðandi menningu, sögu og landafræði þýskumælandi landa.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

  • skilja meira talað mál ef talað er hægt og skýrt.
  • lesa lengri þýska texta.
  • skrifa lengri þýska texta tengdir kennsluefni.

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • eiga fjölbreyttari samskipti við þýskumælandi fólk á skriflegan og munnlegan hátt.
  • afla sér fjölbreyttari upplýsinga með hjálp kennslugagna og upplýsingatækni.

  

Áfangakeðjur í tungumálum