UPPT1UV05

Upplýsingatækni og vefsíðugerð

Áfangalýsing:

Í áfanganum þjálfast nemendur í notkun töflureiknis og hugbúnaðar til ritvinnslu, glærugerðar og tölvupóstssamskipta. Þá verður farið í leit á Netinu og hvernig meta á gögn sem leitað er eftir. Einnig kynnast nemendur einfaldri vefsíðugerð. 

 

Forkröfur: Engar

 

Markmið:

 Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:  

 • notkun töflureiknis og hugbúnaðar til ritvinnslu.
 • glærugerð og tölvupóstssamskiptum.
 • leit á Netinu og hvernig meta á gögn sem leitað er eftir.
 • einfaldri vefsíðugerð.

 Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:  

 • vinna í þeim hugbúnaði sem kennt er á.
 • fylgja fyrirmælum við vinnslu verkefna í viðkomandi hugbúnaði.
 • setja upp og ljúka verkefnum samkvæmt fyrirmælum.
 • vista skjöl sem hann vinnur með á viðeigandi stað.
 • leita að gögnum og meta gæði þeirra.
 • útbúa einfaldar vefsíður með texta og myndum.

 Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:  

 • nota þann hugbúnað sem kennt er á á sjálfstæðan hátt.
 • nýta hugbúnaðinn við aðrar aðstæður, í skóla og starfi.
 • finna upplýsingar og gögn sem nýtast honum í námi og starfi.
 • búa til einfaldar vefsíður.